نمایش 1–9 از 71 نتیجه

نمایش 9 24 36

رادیاتور آب اچ سی کراس دانگ فنگ کوشش رادیاتور

نام محصول OEM 380*556*27 اندازه شبکه رادیاتور 26mm سایز لوله رادیاتور 1 تعداد لوله رادیاتور AL جنس شبکه رادیاتور PA66-GF30 جنس مخازن رادیاتور 4101010034-468 شماره فنی کوشش رادیاتور

رادیاتور آب تیبا کوشش رادیاتور

1,450,000 تومان
نام محصول رادیاتور تیبا Radiator Tiba OEM اندازه شبکه رادیاتور 320*547*24 سایز لوله رادیاتور 23mm تعداد ردیف لوله رادیاتور 1 ردیف جنس شبکه رادیاتور AL جنس مخازن رادیاتور PA66-GF30 شماره فنی کوشش رادیاتور 4101160001-361

رادیاتور آب تارا اتوماتیک (مشترک با پژو 2008) کوشش رادیاتور

2,430,000 تومان
نام محصول رادیاتور پژو 2008 اتوماتیك OEM اندازه شبکه رادیاتور 380*556*27 سایز لوله رادیاتور 26mm تعداد لوله رادیاتور 1 ردیف جنس شبکه رادیاتور AL جنس مخازن رادیاتور PA66-GF30 شماره فنی کوشش رادیاتور 4101010057-506

رادیاتور آب پراید معمولی کوشش رادیاتور

765,000 تومان
نام محصول رادیاتور پراید (لوله 23) OEM KK139-15-200A KK150-15-200 KK150-15-200A B102-15-200 B113-15-200 اندازه شبکه رادیاتور 24*384*320 سایز لوله رادیاتور 23 تعداد لوله رادیاتور 1 جنس شبکه رادیاتور AL جنس مخازن رادیاتور PA66-GF30 شماره فنی کوشش رادیاتور 4101160004-188

رادیاتور آب هایما اس 7 کوشش رادیاتور

3,670,000 تومان
نام محصول رادیاتور هایما S7 OEM اندازه شبکه رادیاتور 700*492*24 سایز لوله رادیاتور 23mm تعداد لوله رادیاتور 1 ردیف جنس شبکه رادیاتور AL جنس مخازن رادیاتور PA66-GF30 شماره فنی کوشش رادیاتور 505

رادیاتور آب تندر 90 E2 کوشش رادیاتور

1,840,000 تومان
نام محصول رادیاتور تندر 90 E2 (Radiator Renault Logan E2 (bi - fuel OEM 8200735039 اندازه شبکه رادیاتور 585*412*17 سایز لوله رادیاتور 16mm تعداد ردیف لوله رادیاتور 1 ردیف جنس شبکه رادیاتور AL جنس مخازن رادیاتور PA66-GF30 شماره فنی کوشش رادیاتور 4101090007-356

رادیاتور آب دنا اتوماتیک آلومینیومی کوشش رادیاتور

2,600,000 تومان
نام محصول رادیاتور دنا Radiator Dena OEM-- اندازه شبکه رادیاتور 609*367*41 سایز لوله رادیاتور 40mm تعداد ردیف لوله رادیاتور 1 ردیف جنس شبکه رادیاتور AL جنس مخازن رادیاتور PA66-GF30 شماره فنی کوشش رادیاتور 4101200002-363

رادیاتور آب دنا کوشش رادیاتور

2,150,000 تومان
نام محصول رادیاتور دنا Radiator Dena OEM اندازه شبکه رادیاتور 609*367*41 سایز لوله رادیاتور 40mm تعداد ردیف لوله رادیاتور 1 ردیف جنس شبکه رادیاتور AL جنس مخازن رادیاتور PA66-GF0 شماره فنی کوشش رادیاتور 4101200002-363

رادیاتور آب پژو 206 اتوماتیک کوشش رادیاتور

1,600,000 تومان
نام محصول رادیاتور پژو 206 تیپ 4و6 اتوماتیك OEM 1330.86 1330.85 اندازه شبکه رادیاتور 27*556* 380 سایز لوله رادیاتور 26mm تعداد ردیف لوله رادیاتور 1 ردیف جنس شبکه رادیاتور AL جنس مخازن رادیاتور PA66-GF30 شماره فنی کوشش رادیاتور 4101070017-198